Saturday, 13 April 2013

rantai makanan dan peranan setiap pengguna

Murid - murid tahun 6 ada yang masih tidak menguasai peranan setiap pengguna dalam rantai makanan. Rujuk peranan di atas untuk lebih memudahkan penerangan.